Hankeviestinnän valmennus

Rohkaiseva hankeviestinnän valmennus auttaa raivaamaan hankeviestinnän esteitä ja haasteita! Se sopii erityisesti hankkeiden päälliköille, koordinaattoreille, viestijöille sekä hankkeissa toimiville eri alojen asiantuntijoille.

Hankeviestinnän valmennus:

  1. Inspiroi aktiivisempaan hankeviestintään
  2. Innostaa löytämään sisältöjä ja viestimään niistä monikanavaisesti
  3. Madaltaa kynnystä viestiä hankkeista koko niiden elinkaaren ajan
  4. Auttaa saavuttamaan hankkeen viestinnälle asetetut tavoitteet
  5. Auttaa osallistujia tunnistamaan omakohtaisia viestinnän esteitä

Kesto: 1,5 h tai 3 h.

Kolme tuntia kestävässä valmennuksessa tehdään viestinnän kartta omalle hankkeelle. Valmennuksen tarkempi sisältö kohdennetaan osallistujien toiveiden mukaan. Ota yhteyttä!

”Koulutus oli erittäin hyvä ja aiheet osuivat mielestäni suoraan hanketiimin ”suoneen”. Juuri niitä asioita, joiden kanssa tiimiläiset painiskelevat viestinnän suhteen. Myös se, että tiedät niin paljon hanketoiminnasta yleensäkin, oli todella hyvä juttu. 👌”

Viestintäpäällikkö, koulutusorganisaatio