Strateginen viestintä

Ilman vuorovaikutusta ja viestintää ei ole brändiä

Viestintä tukee yrityksen strategiaa. Se auttaa juurruttamaan strategian osaksi jokapäiväistä tekemistä, luo yrityskulttuuria ja näkyvyyttä.

Viestintä on edellytys muutosten onnistumiselle. Yrityskulttuuri muovaantuu vuorovaikutuksessa, kasvu vaatii viestintää niin sisäisesti kuin sidosryhmille ja asiakkaille.

Teemme asiantuntevaa strategista viestintää suomeksi ja englanniksi.

Strategisen viestinnän palveluihimme kuuluvat niin ulkoisen kuin sisäisen viestinnän strategiat ja -suunnitelmat toteutuksineen. Ulkoisen viestinnän toteutuksesta esimerkkejä ovat mm. mediasuhteet, viestintäkampanjat, verkkosivujen ja sosiaalisen median sisällöt ja asiakaslehtien toimitus. Sisäisen viestinnän osalta toteutamme esimerkiksi sisäiset uutiskirjeet ja autamme selkiyttämään strategiaa tai vaikkapa ohjeistuksia.

Olen toiminut useita vuosia johtoryhmässä ja suorittanut Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) tutkinnon. Konsultoin yritysjohtoa esimerkiksi maineen hallinnassa, muutosten viestinnässä sekä viestinnän rekrytoinneissa.