Strateginen viestintä

Viestintä tukee yrityksen strategiaa. Se auttaa juurruttamaan strategian osaksi jokapäiväistä tekemistä. Teemme asiantuntevaa strategista viestintää suomeksi ja englanniksi.

Viestintä on edellytys muutosten onnistumiselle, yrityskulttuuri muovaantuu vuorovaikutuksessa, kasvu vaatii viestintää niin sisäisesti kuin sidosryhmille ja asiakkaille.

Olen toiminut johtoryhmässä ja suorittanut Hyväksytty Hallituksen Jäsen (HHJ) tutkinnon, ja konsultoin yritysjohtoa esimerkiksi muutosten pyörteissä sekä rekrytoinneissa.