Sisäisen viestinnän valmennus

Sisäinen viestintä ja vuorovaikutus

Tässä puolen päivän valmennuksessa työyhteisö pääsee pohtimaan sisäistä viestintää monesta näkökulmasta. Pääsette luomaan yhteisiä käytäntöjä ja vahvistamaan tasapuolisesti viestivää työkulttuuria.

Valmennuksen sisältö:

  • Muutos & viestintä esimiestyössä
  • Työyhteisöviestintä: viestintäkulttuuri, viestinnän merkitys, arjen viestintä
  • Roolini viestijänä
  • Viestinnän suunnittelu omassa työssä ja yksikössä
  • Karikot ja vinkkejä
  • Työpaja
  • Yhteenveto ja käytännön vinkkejä

Kun sisäinen viestintä pelaa, työt sujuvat jouhevasti. Työtyytyväisyys ja yhteenkuuluvuuden tunne kasvaa. Kaikenlaiset riskit työtapaturmista maineriskeihin vähenevät. Sisäiseen viestintään kannattaa siis panostaa.

Ota yhteyttä!