Vastuullisuusviestintä

Viestintä kuuluu vastuullisuuteen

Kerrotteko kestävää kehitystä edistävistä toimistanne ja tuotteistanne? Sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurinen kestävyys ovat osaamistamme ja autamme kertomaan niistä selkeästi.

Ilmastonmuutosta hillitsevät keinot, tutkimukset ja tuotteet ansaitsevat saada näkyvyyttä. Cordial Communications viestii niistä vaikuttavasti ja mieleenpainuvasti.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamiseen on enää alle 10 vuotta aikaa. Haluamme tehdä osaltamme maailmasta paremman ja kestävämmän, siksi autamme yrityksiä niiden vastuullisuustyössä.